"Praktisch advies dat werkt”

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy is vooral gespecialiseerd in het assisteren en het geven van “hands-on“ adviezen aan DGA’s, directeuren en het senior management binnen het MKB.

Mijn adviseurs en specialisten zijn door het IIB (Institute for Independent Business) geaccrediteerd en komen direct uit het MKB  en derhalve hoog gekwalificeerd met ervaring vanuit een senior management positie. Deze hebben de meeste uitdagingen en problemen, die zich in het bedrijfsleven kunnen voordoen, reeds zelf meegemaakt en verholpen.

Penlon Consultancy biedt ondernemers met ambitie nieuwe kansen met:

1.Strategisch Business Plan
Visie, missie, SWOT, strategie, beleid, KPI, CPI, Blue Ocean Strategie

2.Lean Management
Proces verbetering, elimineren van verspillingen 5S, VSM, JIT, Kanban, SMED, TQM

3.Innovatie Management
Assistentie bij het verkrijgen van subsidies

4.Competence Management
Personeelbeleid

5.De sparring partner om U op elke denkbare manier terzijde te staan. Dit is een ervaren ondernemer, die de verbeteringen samen met U doorvoert tot een soepel lopende onderneming met uitstekende resultaten.

Geen grote rapporten, wel toegevoegde waarde in de vorm van een persoonlijke COACH.

Bruggen bouwen naar nieuwe toekomsten
voor groei, winst en waardeverbetering
.

 

 

Penlon Consultancy