4Scan methodiek

Het doel van deze scan is om – snel en met beperkte inspanning – een gedegen inzicht te krijgen in de wijze waarop uw onderneming presteert. De gegevens dienen logische besluiten mogelijk te maken, die leiden naar concrete resultaten en een verhoging van uw rendement. Door knelpunten (die het bedrijf afhouden van het bereiken van haar doelstellingen) op te lossen kunnen ‘quick wins’ worden gerealiseerd.

Zoals in onderstaand model te zien is geeft de 4Scan inzicht in de cijfers, de cultuur, het leiderschap en de succes- en faalfactoren van een onderneming.

Er wordt niet alleen afzonderlijk naar deze aspecten gekeken maar ook naar de onderlinge verbanden. Dus wat voor invloed heeft bijvoorbeeld de huidige manier van leidinggeven op het uiteindelijke resultaat van uw onderneming en hoe komt het bijvoorbeeld dat de productiviteit te laag is?

De 4Scan is een unieke methode die uw onderneming helpt om op een doelmatige en efficiŽnte manier inzicht te krijgen in de verschillende deelgebieden van uw onderneming.

 

 

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy