Team ontwikkeling

 

 

Een goed functionerend team is een voorwaarde om op effectieve wijze vorm te kunnen geven aan het gekozen beleid. Bepalende factoren zijn daarbij of er goed wordt samengewerkt en of de benodigde competenties in het team aanwezig zijn. Van alle teamrollen wordt een profiel gemaakt en vergeleken met de individuele analyse van elk teamlid. Daarmee wordt zichtbaar of er nog competenties missen en kan worden bepaald op welke wijze (werving/selectie, opleiding) dit wordt opgelost.

Teamontwikkeling.gif

Door alle medewerkers van het team in kaart te brengen en de uitkomsten (op hoofdlijnen) met elkaar te delen ontstaat ook inzicht in de achtergronden van elkaars functioneren. Bij voorbeeld waarom sommige mensen elkaars tegenpolen zijn. Dit begrip opent de weg naar een meer open communicatie. Conflicten worden vroegtijdig bespreekbaar en het team functioneert effectiever.

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy