Organisatie processen

 

Ondernemingen zijn constant aan verandering onderhevig. Markten en werkwijzen veranderen en ook externe factoren hebben invloed op de wijze waarop een onderneming zich profileert. Succesvolle ondernemingen zijn in staat zich aan te passen aan de omstandigheden. Zowel de bedrijfsprocessen als de rollen en het gedrag van de werknemers zal veranderen.

Bedrijfsprocessen beschrijven de dienstverlening of het productieproces van een onderneming. Binnen ondernemingen wordt er onderscheid gemaakt in primaire, ondersteunende en besturende processen. In een procesgerichte onderneming  vindt besturing op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau plaats. Penlon Consultancy helpt ondernemingen bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en de afstemming van de het menselijk kapitaal op deze processen. Door een optimale afstemming zal het rendement van uw onderneming meetbaar en duurzaam toenemen.

Om uw productieproces te optimaliseren, gebruikt Penlon Consultancy onder andere de speciaal ontwikkelde SIPOC analyse en worden inzichten verkregen door Lean Management.

 

 

 “Praktisch advies dat werkt”

 

“Empowerment, energie, passie & plezier”

Penlon Consultancy